عوارض و فواید اپرپیتانت

اپرپیتانت قرص ضد تهوع (روش مصرف دارو،فواید و عوارض،فواید وکاربرد دارویی)

اپرپیتانت باعث مهار موادشیمیایی مسبب تهوع و استفراغ در بدن می شود.اپرپیتانت همراه دیگر داروها ( دگزامتازون و مسددهای گیرنده سروتونین ) در پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از عمل جراحی یا شیمی درمانی سرطان بکار می رود.اپرپیتانت پیش از وقت معین داده می شود و تهوع و استفراغ بوجود آمده قبل از مصرف …

اپرپیتانت قرص ضد تهوع (روش مصرف دارو،فواید و عوارض،فواید وکاربرد دارویی) ادامه »