انواع بافت های بدن (غضروفی،چربی،خون،استخوان،پیوندی،پوششی،ماهیچه ای)

بافت های تشکیل دهنده بدن (غضروفی،چربی،خون،استخوان،پیوندی،پوششی،ماهیچه ای)،تصاویر بافتهای گوناگون بدن بافت بدن هر بافت مجموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشدکه کار معینی را انجام می‌دهد. بنابراین چون همه بافتها و ارگانهای بدن از اجتماع سلولها تشکیل شده ، بطور مرسوم سلول را واحد ساختمانی بدن نامیده‌اند. نگاه کلی بافت شناسی قسمتی از علوم تشریحی است …

انواع بافت های بدن (غضروفی،چربی،خون،استخوان،پیوندی،پوششی،ماهیچه ای) ادامه »