بهترین زمان بچه دار شدن

محاسبه تاریخ احتمالی زایمان

محاسبه و تشخیص زمان زایمان به راحتی با استفاده از فر مول زیر می توانید براحتی خودتان زمان احتمالی زایمان را تشخیص بدهید،کاری که پزشکان زنان و زایمان برای تخمین احتمالی انجام می دهند: تاریخ احتمالی زایمان=(تاریخ اولین روز از آخرین قائدگی _ 3 ماه) + 12 ماه + 7 روز به عنوان مثال اگر …

محاسبه تاریخ احتمالی زایمان ادامه »

چرخه عادت ماهیانه

سیکل و چرخه عادت ماهیانه(چرخه قاعدگی) به صورت زیر می باشد.چرخه عادت ماهیانه تا فرارسیدن زمان یائسگی تکرار می شود و حاملگی این چرخه را متوقف می کند و بعد از زایمان باز این چرخه شروع می شود. روز اول تا پینجم قاعدگی خونریزی را مشاهده خواهید کرد. روز ششم تا دهم قاعدگی لایه های …

چرخه عادت ماهیانه ادامه »