عوارض و فواید قرص پرفوران

پرفوران ضد افسردگی (روش مصرف،فواید و عوارض،دوز دارویی)

قرص پرفوران اثر ضد افسردگی دارد و حاوی حدود ۱۶۰ میلی گرم عصاره خشک گیاه علف چای یا هوفاریقون (Hypericum perforatum)می باشد. همترین ماده موثره علف چای هیپریسین و پسودوهیپریسین است. سایر مواد موجود در گیاه عبارتند از: فلاونوئید، گزانتونها، اسیدهای کربوکسیلیک فنولیک (اسیدهای کافئیک، کلروژنیک، فرولیک و جن تیزیک) آثار فارماکولوژی پرفوران عصاره علف …

پرفوران ضد افسردگی (روش مصرف،فواید و عوارض،دوز دارویی) ادامه »