عینک تدریجی و موارد استفاده از آن

عینک تدریجی یا پروگرسیو، عینکی است که نمره آن در قسمت‌های مختلف عینک با هم فرق دارد، به طوری که هر قسمت از این عینک‌ها قدرت متفاوت دارد و موجب می‌شود افرادی که پا به سن گذاشته و به اصطلاح پیرچشم شده‌اند، همه فواصل را با این‌گونه عینک‌ها بهتر ببینند. پس از ۴۰ سالگی، همه …

عینک تدریجی و موارد استفاده از آن ادامه »