نوزادتان را ماساژ بدهید تا سلامت بماند

نوزادتان را ماساژ بدهید تا سلامت بماند   مدآنلاین: نخستین رابطه نوزاد با دنیای خارج از طریق لمس کردن حاصل می‌شود. لمس کردن نوزاد تاثیر بسزایی در ارتباط عاطفی، احساس امنیت و اعتماد او به محیط اطرافش دارد. کودکانی که از سوی پدر و مادر با محبت لمس می‌شوند، احساس آرامش بیشتری دارند. والدین می‌توانند …

نوزادتان را ماساژ بدهید تا سلامت بماند ادامه »