به هم بستن مقاومت ها به صورت مختلط

گزارش کار بهم بستن مقاومت ها به صورت موازی و متوالی

گزارش کار بستن مقاومت ها به صورت سری و موازی,گزارش کار فیزیک ۲ قانون اهم,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک۲ به هم بستن خازن ها,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ اندازه گیری مقاومت,به هم بستن مقاومت ها به صورت مختلط,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ مقاومت درونی ولت متر,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۲ اندازه گیری شدت جریان,گزارش کار آزمایشگاه …

گزارش کار بهم بستن مقاومت ها به صورت موازی و متوالی ادامه »

گزارش کار به هم بستن سلف ها (موازی و سری)

هر قطعه یا قسمتی از مدار الکتریکی که استعداد خودالقایی زیاد یا نسبتا زیاد داشته باشد معمولا به صورت پیچه ، سیم پیچ یا پیچ لوله است. اما هر رسانایی حتی یک قطعه سیم دارای خاصیت خود القایی است، ممکن است در بسامدهای  بالا بطور مخصوص به صورت القاگر عمل می‌کند. و یا قسمتی در …

گزارش کار به هم بستن سلف ها (موازی و سری) ادامه »