صبر زرد

* نام‌های دیگر آن: چادُروار، صبر سقوطری، آلوئه‌ورا، صبر، صبر کموار، ازوال، ازوادزرد خزانه، مقر، شبیار، ایلوا، صبارا، آلوئه کوراسائو، آلوئه هندی، آلوئه بارباد، الوا، صباره، برمس، سولع، مقرا، چادروا و صعدنا می‌باشد. ۱٫ طبع آن گرم و خشک است. ۲٫ از عصاره برگ آلوئه‌ورا، صبر زرد بدست می‌آید که نوع شفاف برنگ قرمز یاقونی …

صبر زرد ادامه »