خانواده سودوموناداسه

اجداد مشترک سودوموناد (pseudomonad) صدها میلیون سال پیش زندگی می‌کردند، با این حال آنها در پایان قرن نوزدهم توسط انسان‌ها طبقه بندی شدند. نام عمومی سودوموناس بوسیله walter migula در سال ۱۸۹۴ تا ۱۹۰۰ به عنوان یک جنس از باکتری‌های گرم منفی، میله‌ای شکل، قطبی و دارای تاژک تعیین شد و برای اولین بار در …

خانواده سودوموناداسه ادامه »