داروی ضد اضطراب بوسپیرون

بوسپیرون برای درمان اضطراب (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید)

بوسپیرون داروهای مکمل بنزودیازپین ها، جهت درمان اضطراب می باشد.بوسپیرون رفتار تهاجمی و کشمکش‌ زا را فرو می‌نشاند و واکنشهای گریز یا اجتناب (conditioned avoidance) را مهار می‌کند. مکانیسم دقیق اثر دارو مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد به اثرات همزمان بر چندین نوروترانسمیتر و گیرنده‌ مربوط می‌شود. فعالیت عصبی سروتونین را کاهش و متابولیسم …

بوسپیرون برای درمان اضطراب (روش مصرف،عوارض و خطرات،فواید) ادامه »