خطرات مصرف بوپرنورفین

بوپرنورفین (عوارض جانبی و خطرات دارویی،روش مصرف)

بوپرنورفین تست اعتیاد,قیمت قرص بوپرنورفین 2,بوپرنورفین یا متادون,چگونه بوپرنورفین را ترک کنیم,مصرف همزمان بوپرنورفین با متادون,تداخل دارویی بوپرنورفین,عوارض قرص بی 2,خرید اینترنتی قرص بوپرنورفین بوپرنورفین (buprenorphin) این ماده آثار توأم آگونیست – آنتاگونیست داشته و اخیراً بنظر می‌رسد جانشین مناسبی برای متادون باشد زیرا کمتر از متادون مورد سوءمصرف واقع ‌می‌شود. علائم ترک با این …

بوپرنورفین (عوارض جانبی و خطرات دارویی،روش مصرف) ادامه »