انواع سوسک

حشرات این تیره بطور کلی بیضی شکل و دارای رنگ تیره و اندازه بدن متوسط یا کوچک هستند.روی بدن از موهای لطیف متراکم و گاهی نیز از فلس های رنگین پوشیده شده است. شاخک ها در انتها دارای ماسوی مشخص می باشند. لارو این حشرات از انواع مختلف فراورده های حیوانی مانند ماهی خشک ،انواع …

انواع سوسک ادامه »