بیوپسی چیست

تفسیر آزمایش بیوپسی پوست

بیوپسی پوست چیست (روش انجام،تفسیر و جواب آزمایش)

نمونه برداری پوست از طریق پانچ کردن (Punch)، تراشیدن (Shave) یا بیوپسی پوست اکسیژنال ( Excisional skin biopsy) ملاحضات نمونه گیری بیوپسی پوست برای کشت فیبروبلاست پوستی نیاز به بافت تازه است که باید در محیط کشت استریل در دمای اتاق منتقل شود (هماهنگی با پرسنل آزمایشگاه) بافت تازه از لبه ضایعه باید در ظرف …

بیوپسی پوست چیست (روش انجام،تفسیر و جواب آزمایش) ادامه »

تفسیر و روش بیوپسی و نمونه برداری کلیه

بیوپسی کلیه چیست (روش انجام،شرایط قبل و مراقبت پس از آزمایش،تفسیر بیوپسی)

بیوپسی کلیه چيست؟بیوپسی یا نمونه‌برداری کلیه renal biopsy یkidny biopsy به منظور تعیین دقیقی پاتولوژی ( آسیب شناسی ) با برداشتن یک تکه ی کوچک از بافت کلیه تجویز می شود که در زیر میکروسکوپ از نظر وجود آسیب یا سلول سرطانی در بافت مورد بررسی قرار گرفته شود. این روش برای انجام مطالعات میکروسکوپی الکترونی یا …

بیوپسی کلیه چیست (روش انجام،شرایط قبل و مراقبت پس از آزمایش،تفسیر بیوپسی) ادامه »