فواید و عوارض و خطرات بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم (عوارض و خطرات دارویی،نحوه مصرف و دوز قابل استفاده)

بی کربنات سدیم برای کاهش خطرات اسیدوز متابولیک در بیماری شدید کلیوی، بی کفایتی عروق ناشی از شوک یا دهیدراسیون شدید، ایست قلبی و اسیدوز لاکتیک اولیه شدید مصرف می شود. همچنین به عنوان داروی کمکی در اسهال های شدید(که مقدار زیادی بی کربنات از دست رفته است)، در درمان مسمومیت با داروها از جمله …

بی کربنات سدیم (عوارض و خطرات دارویی،نحوه مصرف و دوز قابل استفاده) ادامه »