رنگ آمیزی ماهیان آکواریومی!

ماهیان رنگ شده ( Dyed Fishes )   با وجود ماهی های رنگی زیبایی که در سراسر جهان یافت می شود ، خیلی متحیر کننده است که مردم فکر می کنند که احتیاج دارند تا زیبایی طبیعت را بهبود بیابند و هنوز فروشگاه های سراسر جهان ماهیانی دارند که در رنگ غوطه ور شده اند …

رنگ آمیزی ماهیان آکواریومی! ادامه »