ولنتاین چیست؟تاریخ ولنتاین و سپندارمذگان (روز عشق ایرانی)

25 بهمن (14 فوریه ) مصادف با روز ولنتاین 29 بهمن مصادف با جشن سپندارمذگان، روز عشق ایرانی روز ولنتاين 25 بهمن (14 فوریه ) تقريبا يکي از مناسبت‌هايي است که در سراسر جهان طرفداران خودش را دارد، چرا که عشق و دوست داشتن موهبتي جهاني است،و عشاق  روز ولنتاین را با هدیه دادن به …

ولنتاین چیست؟تاریخ ولنتاین و سپندارمذگان (روز عشق ایرانی) ادامه »