چه مدت پس از سقط جنین می توان مجددا باردار شد؟ ( بارداری پس از سقط )

بارداری پس از سقط،کی و چطور؟سقط جنین تجربه ای بسیار شخصی است و احساس شما پس از این رویداد کاملاً به شرایط شما بستگی دارد. ممکن است پس از سقط مشتاق باشید تا سریعاً بطور مجدد باردار شوید تا با احساسات منفی خود مقابله کنید. یا ممکن است ترجیح دهید چند ماهی صبر کنید تا …

چه مدت پس از سقط جنین می توان مجددا باردار شد؟ ( بارداری پس از سقط ) ادامه »