تربینافین (روش مصرف،خطرات و عوارض دارو،فواید)

محلول تربینافین,قطره تربینافین,قیمت قرص تربینافین,تداخل دارویی تربینافین,قیمت تربینافین,تربینافین هیدروکلراید,مقدار مصرف قرص تربینافین,قطره تربینافین ۱ درصد این دارو، در درمان عفونت های قارچی ناخن و پوست که به دلیل شدت بیماری یا محل عفونت، درمان خوراکی ضروری باشد، مصرف می گردد. این دارو به صورت موضعی نیز مصرف می شود. مکانیسم اثر به نظر می رسد …

تربینافین (روش مصرف،خطرات و عوارض دارو،فواید) ادامه »