مصرف دارو در دوران سالمندی

  بسیاری از سالمندان در شیوه مصرف دارو مشکل دارند. محققان مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام داده‌اند تا بتوانند علل دقیق رعایت نکردن رژیم‌های درمان دارویی به‌وسیله سالمندان را بیابند تا به این ‌وسیله سلامت سالمندان را ارتقا دهند زیرا مصرف نکردن درست دارو مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.   عواملی که باعث …

مصرف دارو در دوران سالمندی ادامه »