ترس از خونگیری و آزمایش خون

از آزمایش خون می ترسم,علت ترس از خون,سرگیجه بعد از آزمایش خون,ترس از آزمایش خون,تغذیه بعد از خون دادن,درمان فوبیای خون,ترس از خون دادن,درمان غشدرواقع فوبیا ترس شدیدی است که دلیل منطقی ندارد. شخص از غیرمنطقی بودن ترس در مقابل خطر واقعی نیز آگاه است. ترس فرد تناسبی با موقعیت ندارد، قابل توجیه نیست و …

ترس از خونگیری و آزمایش خون ادامه »