شرایط و تفاوت بارداری اول

چقدر بارداری دوم متفاوت تر از بارداری اول میتواند باشد؟

در دوران بارداری دوم شما فرصتی برای استراحت به همان اندازه که در طول اولین بارداری داشتید،وجود ندارد،زیرا قرزندی دارید که باید مراقبت آن هم باشید. اولین حاملگی معمولا احساس عجیبی به زن دست میدهد.احساساتی که حس میکند فقط او دارد همراه با استرس و اضطراب،ولی در بارداری های بعدی زنان احساس های آرامتر و …

چقدر بارداری دوم متفاوت تر از بارداری اول میتواند باشد؟ ادامه »