عوارض و خطرات عوارض سه ماهه سوم بارداری

آشنایی با عوارض و خطرات سه ماهه سوم بارداری

هفته 28 بارداری تا هفته 40 بارداری وارد سه ماهه سوم بارداری می شوید. این زمانی هیجان انگیز برای مادران باردار است، اما همچنین زمانی است که عوارضی می تواند رخ دهد. همانطور که دو دوره سه ماهه اول بارداری می تواند چالش های خود را به ارمغان بیاورد، سه ماهه سوم بارداری نیز می …

آشنایی با عوارض و خطرات سه ماهه سوم بارداری ادامه »