انمی پرنیشوز(Pernicous Anemia)

انمی پرنیشوز در افراد بالای 60 سال و بندرت زیر 40 سال دیده می شود.این بیماری به علت کمبود ویتامین B12 ایجاد می شود.در انمی پرنیشوز موکوس معده قادر به ترشح فاکتور داخلی که برای جذب B12 ضروری است،نمی باشد. اسمیر خون محیطی تغییرات ویژه نشان می دهد.معمولا پان سیتوپنی دیده می شود و تعداد …

انمی پرنیشوز(Pernicous Anemia) ادامه »