درمان ترشحات پستان

ترشحات پستان چه زمانی خطرناک است؟

ترشحات پستان موضوعی شایع و به ندرت خطرناک است با این حال گاهی میتواند علامت هشدار و زنگ خطر باشد.بر اساس تحقیقات انجام شده در این حوزه 83 درصد زنان در تمامی سنین و در تمامی دوره های بارداری، غیربارداری،یائسگی یا پیش از آن، ترشحات پستانی را تجربه میکنند. ترشحات پستانی انواع و دلایل گوناگونی …

ترشحات پستان چه زمانی خطرناک است؟ ادامه »