ترمیم شکستگی استخوان لگن با سلول های بنیادی

به گزارش ایرنا از هلث، در این روش سلول های بنیادی از مغز استخوان بیمار گرفته، در آزمایشگاه پردازش و به سلول های استخوان ساز تبدیل می شود. محققان این سلول ها را از طریق پوست به بافت معیوب استخوان لگن تزریق می کنند تا دوباره رشد کند. محققان می گویند:نتایج این روش آزمایشی درمانی …

ترمیم شکستگی استخوان لگن با سلول های بنیادی ادامه »