لخته شدن خون در ساق و ران پا

لخته شدن خون در ساق و ران پا     لخته شدن خون در ساق و ران پا یا ترومبوز وریدی عمقی، مشکلی است که اغلب تشخیص داده نشده و مشکل‌زا است، اما قابل پیشگیری. این وضعیت، زمانی رخ می‌دهد که لخته خون در یک ورید عمقی تشکیل می‌شود. این لخته‌ها اغلب در ساق، ران …

لخته شدن خون در ساق و ران پا ادامه »