آزمایش تروپونین

تروپونین i,مقدار نرمال تروپونین,تفسیر آزمایش تروپونین,آزمایش ck-mb,تروپونین مثبت,تروپونین منفی,انواع تروپونین,میزان تروپونین سالیان زیادی است که انفارکتوس میوکارد (AMI) به عنوان یک بیماری بالینی ناشی از آترواسکلروز عروق تغذیه کننده قلب شناخته شده است. طی سال‌های متمادی و به ویژه در دهه‌های اخیر، ابزارهای تشخیصی جدید با استفاده از فن‌آوری روز جهت تشخیص AMIدر اختیار پزشکان …

آزمایش تروپونین ادامه »