روشهایی برای تسکین درد سینه در شیر دهی

رگ کردن سینه،ترک نوک سینه و … از جمله مسائلی است که لذت شیر دادن را گاهی تبدیل به عذاب می کند.برای تسکین درد سینه در زمان شیردهی چند توصیه داریم. قبل از تولد نوزاد سینه ها را برای شیردهی آماده کنید شیردهی روندهی طبعی است،اما قبل از این کار باید سینه ها را برای …

روشهایی برای تسکین درد سینه در شیر دهی ادامه »