گونه‌های لیشمانیوز پوستی

گونه‌های لیشمانیوز پوستی در منطقه ورزنه لیشمانیوز یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که عامل آن گونه‌های مختلف جنس Leishmania می‌باشد. این بیماری توسط نیش پشه خاکی انتقال پیدا می‌کند. امروزه با وجود پیشرفت‌های فراوانی که در زمینه‌ی کنترل بیماری‌های عفونی حاصل شده است، بعضی بیماری‌ها بصورت معضل بهداشتی باقی مانده‌اند. در …

گونه‌های لیشمانیوز پوستی ادامه »