عفونت های واژن (نشانه،انواع بیماری،درمان)

انواع عفونت های واژن و نشانه و علائم و درمان،دارو،قارچ ها و باکتریهای بیماریزای وازینال و ترشحات طبیعی و غیر طبیعی واژینال ترشحات طبیعی واژینال: همان‌گونه که محیط دهان از طریق ترشح بزاق، تنظیم و پاک‌سازی می‌شود؛ تولید و دفع ترشحات واژینال نیز نقش مهمی در پاک‌سازی سیستم تناسلی خانم‌ها بر عهده دارد. مایع تولید …

عفونت های واژن (نشانه،انواع بیماری،درمان) ادامه »