پروتز باسن

پروتز باسن عملهای جراحی زیبایی باسن ۳ گروه هستند؛ کوچک کردن باسن:برای بیمارانی که از پرچربی بودن باسن شاکی هستند  بزرگ کردن باسن:برای بیمارانی که خواهان حجیم شدن باسن هستند لیفت باسن:برای بیمارانی که به علت کاهش وزن دچار شلی و افتادگی پوست باسن شده اند.  بزرگ کردن باسن بزرگ کردن باسن به دو روش …

پروتز باسن ادامه »