آزمایش اکسیداز

تست اکسیداز (روش انجام،تداخلات و مراحل کار)

تست اکسیداز,روش انجام تست اکسیداز,تست اکسیداز و کاتالاز,دیسک تست اکسیداز,باکتری های اکسیداز مثبت,باکتری اکسیداز مثبت,تست اکسیداز با دیسک,تست کاتالاز,دیسک اکسیداز تست کاتالاز و تست اکسیداز برای نیسریاسه ها مثبت است.این تست بیشتر برای جنس های گوناگون باکتریهای گرم منفی مورد استفاده قرار میگیرد. روش اول ابتدا میباسیت از کلنی مورد نظر مقداری را روی یک …

تست اکسیداز (روش انجام،تداخلات و مراحل کار) ادامه »