کورینه باکتریوم دیفتری (تشخیص،ویژگی و مورفولوژی)

کورینه باکتریوم مینوتیسیموم,کورینه باکتریوم گلوتامیکوم,رنگ آمیزی آلبرت,انواع کورینه باکتریوم,کورینه باکتریوم تنوئیس,مایکوباکتریوم توبرکلوسیز,تست شیک دیفتری,دیفتروئید کورینه باکتریوم دیفتری مهمترین گونهٔ خانواده کورینه‌باکتریاها عامل بیماری دیفتری است. این باکتری باسیلِ گرم مثبت، کاتالاز مثبت و هوازی اختیاری است. این باسیل در سال ۱۸۸۴ توسط دو باکتری‌شناس آلمانی، ادوین کلبس (به آلمانی: Edwin Klebs) و فریدریش لوفلر (به …

کورینه باکتریوم دیفتری (تشخیص،ویژگی و مورفولوژی) ادامه »