تشخیص طبیعی بودن عسل،زیر 5 درصد ساکارز

همان‌طور که می‌دانید عسل یک منبع غنی از قندهای ساده مانند فروکتوز و گلوکز است. عسل زیر ۵ درصد عسلی است که علاوه بر قندهای ساده حاوی قندهای مرکب مثل ساکاروز نیز هست. اگر مقدار ساکاروز زیر ۵ درصد باشد، عسل از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی اگر ساکاروز از ۵ درصد بالاتر باشد …

تشخیص طبیعی بودن عسل،زیر 5 درصد ساکارز ادامه »