تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى

  در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گیرد تا ریسك سندرم داون(تریزومی 21)، سندرم ادوارد(تریزومى 18) و سندرم پاتو (تریزومى13 ) محاسبه شود. یكى از این اندازه‏گیرى‏ها با سونوگرافى خاصى انجام مى‏شود كه به آن اندازه‏گیرى NT مى‏گویند و دیگرى آزمایش‏هایى است كه …

تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى ادامه »