تست آزمایشگاهی IMViC

تست imvic چیستو,گزارش کار تست imvic,تست های imvic,اساس تست mr vp IMViC TEST از این تست برای تمایز قائل شدن بین باسیلهای گرم منفی روده به بویژه اشرشیاکلی و گروه انتروباکتر –کلبسیلا استفاده می شود . این تست شامل چهار تست مختلف است : ۱٫Indole Test ۲٫Methyl red Test ۳٫Voges-Proskauer Test ۴٫Citrate utilization Test   …

تست آزمایشگاهی IMViC ادامه »