آزمایش PSA (شرایط آزمایش،تفسیر جواب و نرمال)

جواب آزمایش free psa,مقدار نرمال free psa,پایین بودن psa,آزمایش total psa,نسبت psa به free psa,تست پروستات با انگشت,آزمایش پروستات ناشتا,ازمایش afp چیست نام اختصاری: P.S.A سایر نام ها:آنتی ژن اختصاصی پروستات بخش مورد انجام: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: ۱ ml شرایط نمونه گیری: ناشتایی ضروری نیست اما …

آزمایش PSA (شرایط آزمایش،تفسیر جواب و نرمال) ادامه »