آزمایش فاکتور روماتوئید RF

تفسیر آزمایش rf,گزارش کار تست rf,تست crp,آزمایش خون ana,آزمایش تشخیص روماتیسم,فاکتور روماتوئید چیست نام اختصاری: RF سایر نام ها: فاکتور روماتوئید، Rheumatoid Arthritis Factor (RA) بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه یا نگهداری شده در C◦ ۴ به مدت ۲۴ ساعت حجم نمونه مورد نیاز: ml 1 شرایط نمونه گیری: …

آزمایش فاکتور روماتوئید RF ادامه »