روش انجام آزمایش خلط

آمادگی لازم برای آزمایش خلط و شیره معده

یک “نمونه ی خلط خوب” عبارتست از مواد ترشحی حاصل از ریه ها پس از یک سرفه عمیق. بعبارتی نمونه ای که از حلق و بینی ترشح می شود همانند آب دهان، نمونه مناسبی محسوب نمی شود. همچنین از آنجایی که تعداد باسیل در خلط های دفع شده در زمان های مختلف متفاوت می باشد، …

آمادگی لازم برای آزمایش خلط و شیره معده ادامه »