باکتری شیگلا shigella

تشخیص آزمایشگاهی شیگلا,خصوصیات باکتری شیگلا,شیگلا pdf,انواع شیگلا,شیگلا بویدی,شیگلا سونئی,شیگلا ppt,شیگلا چیست شیگلا ها به صورت باسیل های گرم منفی هستند که فاقد اسپور و کپسول و بدون حرکت می باشند. این باکتریها هوازی بی هوازی اختیاری اند ، گلوکز را تخمیر می کنند اما قادر به تخمیر لاکتوز نیستند. شیگلاها در مدفوع مبتلایان به اسهال …

باکتری شیگلا shigella ادامه »