پنوموکوک و تشخیص آزمایشگاهی

پنوموک،بیماری پنوموکوکی،تشخیص پنوموکوها،آزمایش تشخیص باکتری پنوموک.این باکتری بصورت کومنسال(همزیست)در سیستم تنفسی انسان، خوکچه هندی،موش و حیوانات اهلی و خانگی زندگی میکند. خصوصیات: گرم مثبت.بصورت دیپلوکوک.به قطر ۰٫۸ تا ۱ میکرون.بیضی شکل یا شعله شمعی دیده میشوند. پنوموکوک ها معمولا بصورت دو به دو  کنار هم قرار میگیرند.بطوریکه دو انتهای پهن آنها در مجاورت یکدیگر قرار …

پنوموکوک و تشخیص آزمایشگاهی ادامه »