انگل آنتاموبا هیستولیتیکا

انتاموبا هیستولیتیکا,,تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا,تشخیص انتاموبا هیستولیتیکا,مورفولوژی انتاموبا هیستولیتیکا,چرخه زندگی انتاموبا هیستولیتیکا,درمان کیست انتاموبا کلی,انتاموبا کولی,انتاموبا کلای «آنتاموبا هیستولیتیکا» نام علمی انگل آمیب بیماری‌زا در انسان است که سومین علت شایع مرگ در اثر بیماری‌های انگلی بعد از انگل‌های مالاریا و شیستوزومیاست. این انگل تک‌سلولی در روده انسان زندگی می‌کند و با آسیب رساندن به غشای …

انگل آنتاموبا هیستولیتیکا ادامه »