آزمایش عرق،تست عرق

آشنایی با تست عرق,شرایط آزمایش تست عرق,آزمایش،تست عرق برای چیست؟,آزمایش عرق,تشخیص بیماری فیبروز کیستیک,بیماری CF فیبروز کیستیک Cysticfibrosis تعریف : این بیماری، یکی از شایعترین اختلالات ژنتیکی است که در هر ۲تا۳ هزار تولد یک نوزاد را مبتلا میکند. دراین اختلال ترشحات ریه ، لوزالمعده (پانکرانس) ،کبد، روده وسیستم تناسلی چسبنده می شودا شودومیزان نمک …

آزمایش عرق،تست عرق ادامه »