انگل توکسوپلاسما و بارداران

توکسوپلاسموز و راه های انتقال و پیشگیری (خطرات در بارداری)

توکسوپلاسموز یکی از مهم ترین بیماری های منتقله از غذاست که سبب مرگ و میر می شود، اما خطر این مرگ و میر همۀ افراد جمعیت عادی را که با گربه تماس داشته اند، تهدید نمی کند. گربه هایی که اجازه دارند بیرون از خانه پرسه بزنند، گاهی به انگلی به نام توکسوپلاسما گوندی مبتلا …

توکسوپلاسموز و راه های انتقال و پیشگیری (خطرات در بارداری) ادامه »