سالمونلا

تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا،روش های شناسایی و آزمایش های رایت و ویدال،مشخصات باکتری سالمونلا،بیماریهای و علائم سالمونلا،محیط های تشخیصی برای سالمونلا،کشت مدفوع برای سالمونلا جنس سالمونلا یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه است که از طریق دهان وارد روده انسان ، حیوانات ، پستانداران و پرندگان می شود و سبب مسمومیت های غذایی ، سپتی سمی و …

سالمونلا ادامه »