8 راهکار برای کنار آمدن با بیماری لوپوس

وقتی با واژه سوگ روبرو می‌شویم، این طور به نظر می‌رسد که فردی، عزیزی را از دست داده، اما سوگ پدیده‌ای است که در هر نوع از دست دادن دیده می‌شود. در بیماری‌های مزمن فرد سلامت و توانمندی‌های خود را از دست می‌دهد. اغلب این افراد، تا پذیرش بیماری مراحل سوگ که شامل انکار، خشم، …

8 راهکار برای کنار آمدن با بیماری لوپوس ادامه »