علائم موکورمایکوزیس

موکورمایکوزیس (تشخیص آزمایشگاهی،علائم بیماریزایی و روش نمونه برداری)

موکورمایکوزیس یک بیماری کشنده و حاد با سیر سریع است و در افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی می باشند توسط قارچ های دسته موکورال ایجاد می گردد. عامل بیماری از راه بینی، دهان ، صورت ، دستگاه گوارش و پوست وارد و باعث درگیری اندامهای مذکور می شود و گاهی قارچ از طریق خون …

موکورمایکوزیس (تشخیص آزمایشگاهی،علائم بیماریزایی و روش نمونه برداری) ادامه »