پای پرانتزی (کمانی،ضربدری) فرزند (مشکلات،راه درمان،دلیل)

پای ضربدری در کودکان,شکل طبیعی پای نوزادان,تشخیص پای پرانتزی در نوزادان,ساق پای نوزاد,مرکز بیماریهای پای کودکان,نحوه تشخیص پای پرانتزی, علت پرانتزی شدن پای نوزاد,تشخیص پای ضربدری پای فرزندم به شکل پرانتزی یا کمانی است. آیا فرزندم با مشکل روبه‌روست؟ روان‌درمانگر، خانم شین هودجز: فرزندتان مشکلی ندارد. احتمال دارد خردسالان تا سه سالگی دچار کمانی بودن …

پای پرانتزی (کمانی،ضربدری) فرزند (مشکلات،راه درمان،دلیل) ادامه »