باکتری کلبسیلا Klebsiella

درمان عفونت ادراری کلبسیلا,کلبسیلا در ادرار,درمان میکروب کلبسیلا,تشخیص کلبسیلا,درمان عفونت کلبسیلا,باکتری کلبسیلا چیست,کلبسیلا Klebsiella کلبسیلا ها باسیل های گرم منفی ، بی هوازی اختیاری ، بدون اسپور ، بدون حرکت ، و دارای کپسول بزرگ می باشند. این باکتری گلوکز و لاکتوز را تخمیر میکند  و تست های سیترات ، اوره و VP  در آن …

باکتری کلبسیلا Klebsiella ادامه »