گزارش کار ژنتیک کروموزوم پلی تن

کروموزوم پلی تن چیست؟,پلیمر پلی تن,گزارش کار مگس سرکه,شکل کروموزوم پلی تن,پلی اتن چیست,لارو مگس سرکه,تشریح لارو مگس سرکه هدف:بررسی کروموزوم های پلی تنی (Polytene chromosome) مقدمه: ((برای اولین بار توسط بالبیانی در سال ۱۸۸۱ کشف شد.اهمیت سیتو ژنتیک آن درسال ۱۹۳۴ توسطkoltzoff  اشکار گردید.پلی تنی ناشی از پدیده ی endocycle است که طی آن …

گزارش کار ژنتیک کروموزوم پلی تن ادامه »